Goeiemorgend Katrommers!

Wie nog niet heeft ingeschreven voor de BBQ tijdens de bezoekdag op het kamp kan dit nog doen tot uiterlijk 16 juli.

Hierbij vinden jullie de uitnodiging:

Dag iedereen

Volgende week is het zover, dan vertrekken we op kamp!

Wil je ons of je Katrommer een briefje sturen, dan kan dat op volgend adres:

Sint-Katrom (Naam + tak)

p/a Dermience Jose

Activiteiten

Facebook likebox

Hopper Winkel